Projektledning

PROJECTMA skapar trygghet genom hela projektets alla faser. Vi har kunskapen och erfarenheten och vägleder kunden från upphandling/inköp till färdigt projekt. Vi sätter upp tydliga ramar och ser till att dessa följs.

Vi erbjuder

PROJECTMA erbjuder projekteringsledning/bygglovshantering, upphandling/inköp samt projektledning av produktion. Vi har spetskompetens inom balkong och fasadentreprenader, industri och kontorsfastigheter samt bostadsproduktion.

PROJECTMA har hela Sverige som arbetsfält så tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

+

Projektledning

PROJECTMA skapar trygghet genom hela projektets alla faser. Vi har kunskapen och erfarenheten och vägleder kunden från upphandling/inköp till färdigt projekt. Vi sätter upp tydliga ramar och ser till att dessa följs.

+

Vi erbjuder

PROJECTMA erbjuder projekteringsledning/bygglovshantering, upphandling/inköp samt projektledning av produktion. Vi har spetskompetens inom balkong och fasadentreprenader, industri och kontorsfastigheter samt bostadsproduktion.

PROJECTMA har hela Sverige som arbetsfält så tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.