Balkonger

Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr många gånger blir förbisedd gällande det löpande underhållet.

Det ligger på fastighetsägare1ns ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på balkongen och under den, och för att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid.

Vi är utbildade hos CBI Betonginstitutet. Projectma rekommenderas av Balkongföreningen i Norden.

Vi erbjuder

Statusbesiktning

Vi utför statusbesiktning på era balkonger. Efter besiktning överlämnas en skriftlig rapport för er att ta ställning till inför kommande underhållsplan och för att säkerhetsställa ert ansvar för fastighetens säkerhet.

+

Slutbesiktning

Har Ni utfört en balkongentreprenad så kan vi utföra den slutbesiktning som erfordras för att kontrollera om entreprenaden är korrekt utförd.

Projektledning

Skall Ni genomföra ett balkongprojekt så kan vi ta hand om hela processen från upphandling till färdigställd entreprenad.

+

Balkonger

Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr många gånger blir förbisedd gällande det löpande underhållet.

Det ligger på fastighetsägarens ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på balkongen och under den, och för att undvika allvarliga olyckor är det viktigt att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid.

Vi är utbildade hos CBI Betonginstitutet. Projectma rekommenderas av Balkongföreningen i Norden.

+

Vi erbjuder

Statusbesiktning

Vi utför statusbesiktning på era balkonger. Efter besiktning överlämnas en skriftlig rapport för er att ta ställning till inför kommande underhållsplan och för att säkerhetsställa ert ansvar för fastighetens säkerhet.

Slutbesiktning

Har Ni utfört en balkongentreprenad så kan vi utföra den slutbesiktning som erfordras för att kontrollera om entreprenaden är korrekt utförd.

Projektledning

Skall Ni genomföra ett balkongprojekt så kan vi ta hand om hela processen från upphandling till färdigställd entreprenad.